pressure level sensor, capacitance level sensor
TH
capacitance level sensor, temp controller, water level sensor Somek จำหน่ายเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
capacitance level sensor, temp controller, water level sensor Somek จำหน่ายเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Somek จำหน่ายเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมSomek จำหน่ายเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Somek จำหน่ายเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมSomek จำหน่ายเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Somek จำหน่ายเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมSomek จำหน่ายเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Somek จำหน่ายเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมSomek จำหน่ายเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
capacitance level sensor, temp controller, water level sensor capacitance level sensor, temp controller, water level sensor

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โซเม็ค พลัส จำกัด มีสินค้าและอุปกรณ์มากมายให้ลูกค้าสามารถเลือกและนำไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมด้วยงานบริการหลังการขาย และงานบริการอื่นๆ ดังนี้

ประเภทเซนเซอร์ (Sensors)

โดยทั่วไปทุกโรงงานจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ประเภทเซนเซอร์ในการตรวจจับหรือวัดค่าในกระบวนการผลิต เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือปริมาณสารที่ใช้งานต่างๆ รวมไปถึงการตรวจจับส่งสัญญาณเพื่อปิดเปิดอุปกรณ์ เพื่อนำข้อมูลดิบหรือค่าต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาคำนวณหาต้นทุนสินค้าทั้งนี้การวัดค่าหรือตรวจจับข้อมูลเหล่านี้มักจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความละเอียดและแม่นยำสูงเพื่อคำนวนณค่าที่ได้ให้ออกมาถูกต้องและใช้งานได้จริงการเลือกใช้เซนเซอร์นั้นจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าว่าต้องการความละเอียดขนาดไหน ภายใต้การควบคุมคุณภาพของโรงงานนั้นๆ

เรามีความมั่นใจในการนำเสนอสินค้าจาก SOMEK+, HAWK, ASCON TECNOLOGIC และแบรนด์อื่นๆ​

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor)

ทางบริษัท โซเม็ค พลัส จำกัด มีจำหน่ายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่มีคุณภาพ และได้รับการเลือกใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย มีทั้งแบบ RTD และ Thermocouple หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือกรณีให้ออกแบบสั่งทำเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับหน้างานและความต้องการของลูกค้า

pressure level sensor, water level sensor

อุปกรณ์วัดแรงดัน (Pressure Transmitter)

ในกระบวนการผลิตของทุกโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมักจำเป็นต้องทราบถึงปริมาณแรงดันและต้องรักษาระดับให้ดีเนื่องจากค่าของแรงดันนั้นส่งผลต่อคุณภาพในการผลิต โดยค่าแรงดันที่ผู้ผลิตต้องการทราบส่วนใหญ่นั้นอยู่ในรูปแบบแรงดันของน้ำ ลม ไอน้ำ หรือสารต่างที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น บริษัท โซเม็ค พลัส จำกัด ได้ทราบถึงความต้องการนี้ ทางเราจึงมีอุปกรณ์วัดแรงดันที่หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งาน และย่านการวัดที่ลูกค้าต้องการเพื่อเลือกใช้ได้เองตามความเหมาะสม

อุปกรณ์วัดแรงดัน, capacitance level sensor, radar level sensor
pressure level sensor, water level sensor
อุปกรณ์วัดแรงดัน, อุปกรณ์วัดแรงดัน (Pressure Transmitter)

อุปกรณ์วัดระดับ (Level Sensor)

อีกหนึ่งการวัดที่มีการใช้งานเยอะในโรงงานผลิตนั้นคือตัววัดระดับของน้ำ หรือสารต่างๆ รวมไปถึงการวัดระดับของสิ่งที่เป็นของแข็งที่อยู่ในรูปของผง เมล็ด หรืออื่นๆปริมาณสิ่งของเหล่านี้อาจจะถูกบรรจุอยู่ในรูปแบบของถัง บ่อ หรือ ภาชนะอื่นๆ โดยการวัดระดับนั้น สามารถเลือกใช้สินค้าได้หลากหลายชนิดทางบริษัท โซเม็ค พลัส จำกัด จึงภูมิใจนำเสนอตัววัดระดับ ในรูปแบบของคลื่นความถี่ที่มีให้เลือกใช้หลายหลายแบบเพื่อเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการโดยเราคำนึงถึงความแม่นยำและการใช้งานที่เน้นการซ่อมบำรุงน้อย จึงทำให้ใช้ได้ยาวนานบริษัท โซเม็ค พลัส จำกัด ขอแนะนำ HAWK Measurement ที่มีชื่อเสียงในยุโรปและถูกใช้เลือกใช้งานตะวันออกกลางอย่างแพร่หลาย เรามั่นใจในคุณภาพและได้รับเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายเจ้าเดียวในประเทศไทยและพร้อมมีทีมงานบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ

capacitance level sensor, temperature controller

อุปกรณ์ชุดควบคุมอุณหภูมิและเซนเซอร์ต่างๆ (Controller)

ถ้าพูดถึงหัวใจของงานควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงงานหลักๆทั่วไปและจะขาดไปไม่ได้นั้นคือชุดควบคุม (Controller) อุปกรณ์นี้มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมเซนเซอร์ต่างๆโดยจะถูกใส่ข้อมูลลงไปในชุดควบคุม เพื่อสั่งงานเซนเซอร์ให้ปฏิบัติตามชุดควบคุม (Controller) ทั้งเรื่องของการกำหนดจับเวลาและการตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการภายในเซนเซอร์นั้นๆไม่ให้การทำงานผิดพลาด บริษัท โซเม็ค พลัส จำกัด จึงได้มองหาชุดควบคุม (Controller) ในแบรนด์ดังมากมายและพบว่าแบรนด์ Ascon Technologic นั้นมีชื่อเสียงมายาวนานในยุโรปอีกทั้งยังมีสินค้าหลากหลายรุ่นที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานตามความต้องการของตัวเองได้ และยังเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพและผลิตในมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

pressure level sensor, water level sensor
pressure level sensor, water level sensor
pressure level sensor, water level sensor
pressure level sensor, water level sensor
วัสดุท่อลมระบายอากาศ (Industrial Hoses / Flexible Hoses)วัสดุท่อลมระบายอากาศ (Industrial Hoses / Flexible Hoses)

วัสดุท่อลมระบายอากาศ (Industrial Hoses / Flexible Hoses)

นอกเหนือจากนี้ ทาง บริษัทโซเม็ค พลัสจำกัด ยังมีวัสดุท่อลมระบายอากาศ (Industrial Hoses หรือ Flexible Hoses) ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถออกแบบให้ดัดงอได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีทั้งแบบท่อมาตรฐาน แบบท่อที่สามารถอยู่ตัวได้แบบท่อร้อยสายไฟ และแบบท่อที่ดัดคงรูปเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานที่ต่างแตกกัน เช่น งานระบายอากาศภายในอาคาร โรงงาน หรือห้างสรรพสินค้าต่าง เป็นต้น

Application News

HAWK is awarded SIL2/SIL3 cert. for Centurion Guided Radar Level sensor

HAWK is awarded SIL2/SIL3 cert. for Centurion Guided Radar Level sensor

Hawk Measurement acquires SIL2 / SIL3 certification for its Centurion Guided Radar to improve reliability in safety instrumented systems in hazardous operations.​​

Water Level sensor/Wastewater Industry​​

Water Level sensor/Wastewater Industry​​

Membership allows HAWK to network with other water professionals and keep up-to-date with advances in technology used in potable, Waste and Water Level sensor reuse sectors.

Guided Wave Radar Level sensor Series​​

Guided Wave Radar Level sensor Series​​

Principle of OperationPulses of low power microwaves are sent along a cable and is used as a measuring system. At the point where the wave meets the product surface it is reflected by the product.​​

Reliable level technology for liquid tanks in water treatment plants​​

Reliable level technology for liquid tanks in water treatment plants​​

Application Problem:Clients require reliable technology for measurement ofliquid levels in a variety of tank sizes and styles. Continuous, switch point and communication options are all at times required by different control systems.​​

Hawk​ Measurement Systems Level Solutions

Hawk​ Measurement Systems Level Solutions

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิ๊ก

CONTACT US
pressure transmitter, capacitance level sensorpressure transmitter, capacitance level sensorpressure transmitter, capacitance level sensorpressure transmitter, capacitance level sensorpressure transmitter, capacitance level sensorpressure transmitter, capacitance level sensor
Somek Plus Co, Ltd.,

SOMEK PLUS CO., LTD.​

169/68 MOO 3, LAMLUKKA RD.,
T. KHUKHOT, A. LAMLUKKA,
PATHUMTHANI 12130

FAX : (66) 2991-1179

ADDRESS

บริษัท โซเม็ค พลัส จำกัด​

169/68 หมู่ที่ 3 ถ.ลำลูกกา
ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

FAX : (66) 2991-1179

Tag : level sensor, water level sensor, pressure level sensor, radar level sensor, capacitance level sensor, temp controller, pressure transmitter, temperature controller, Ultrasonic level sensor, digital controller, ultrasonic flow meter, ascon tecnologic, lab calibration services, สอบเทียบเครื่องมือวัด, เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม

ALL RIGHTS RESERVED ©2024 ​SOMEK PLUS​

สอบถามเพิ่มเติม